CineStar Online opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja multipleksa Blitz-CineStar d.o.o Sarajevo
Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju usluga javnog prikazivanja audiovizuelnih djela i drugih usluga koje se s vremena na vrijeme pružaju u multipleksima CineStar ("usluga"), odnosno rezervacije usluge, naručivanja usluge, plaćanja usluge (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Himze Polovine 2a, JIB: 4200268040009 ("Blitz-CineStar")) i/ili općenito ulaska u prostorije multipleksa CineStar, upoznate s ovim Opštim uslovima poslovanja multipleksa Blitz-CineStar. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: 
info.bih@cinestarcinemas.eu ili direktno osoblju Blitz-CineStara.

Prihvaćanje Opštih uslova
1. Korištenjem usluge i/ili rezervacijom usluge i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim sticanjem ulaznice za korištenje usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostorije multipleksa CineStar, prihvatate ove Opšte uslove poslovanja multipleksa Blitz-CineStar ("Opšti uslovi "), kao i sva ostala pravila i uslove korištenja usluga Blitz-CineStara koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas da ne koristite usluge, ne rezervišete usluge, ne naručujete usluge, odnosno ne kupujete ili na drugi način ne stičete ulaznice za korištenje usluga te ne ulazite u prostorije multipleksa CineStar.
2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i generalno uz korištenje multipleksa CineStar primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
3. Ovi Opšti uslovi se odnose na usluge koje pružaju društvo Blitz-CineStar d.o.o., te referenca u ovim Opštim uslovima na Blitz-CineStar se na odgovarajući način odnosi i na Blitz-CineStar d.o.o.
4. U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treću osobu, ovi Opšti uslovi se prenose i primjenjuju na svakodobnog imaoca odnosne ulaznice, kao i na osobu koja u odnosnom trenutku koristi, rezerviše, naručuje, kupuje ili stiče uslugu, odnosno nalazi se u prostorijama multipleksa CineStar. Kupac je obavezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Opštih uslova.

Promjene Opštih uslova i stupanje na snagu
5. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opšte uslove te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja usluge nakon promjene Opštih uslova smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Vam savjetuje da prije korištenja usluge, rezervacije usluge, narudžbe usluge, kupnje ili drugog sticanja ulaznice za korištenje usluga ili ulaska u prostorije multipleksa CineStar provjerite ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Rezervacija i kupnja ulaznica
6. Rezervacija ulaznica moguća je do 60 minuta prije početka projekcije. Rezervacije se brišu 30 minuta prije početka projekcije, osim u slučaju posebnih akcija. U tom slučaju, informacije o brisanju rezervacija biće posebno istaknute na stranici akcije i u procesu rezervacije ulaznica. Sve nepreuzete rezervacije sistem će automatski obrisati.
7. Svaki korisnik može imati aktivne najviše 2 rezervacije sa po četiri ulaznice.
8. Ukupan broj mjesta koja je moguće rezervisati je ograničen. Ukoliko sistem ne dozvoljava rezervaciju zbog popunjenosti, ulaznice je još uvijek moguće kupiti na blagajnama.
9. Rezervacija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije korisničkog računa ili CineStar korisničke kartice, stigne CineStar Online potvrda koja sadrži WEB kod s brojem rezervacije. Ukoliko mail s potvrdom nije došao u Vaš folder primljene pošte možete nas kontaktirati, no prethodno predlažemo da provjerite Vaš folder neželjene pošte.
10. Rezervirane ulaznice moguće je kupiti online (WEB i aplikacija) i na blagajni kina koristeći WEB KOD koji se nalazi na potvrdi. Ukoliko ste ulaznice rezervisali online, dovoljno je da kliknete na link koji se nalazi u potvrdi (Kupiti ulaznice sada). Ukoliko ste ulaznice rezervisali putem iCineStar aplikacije, ulaznice možete kupiti nakon što se prijavite u ono kino za koje ste rezervirali ulaznice te potom odaberete Moj iCineStar - Rezervacija i kupovina - Rezervirano.
11. Na rezervisane ulaznice ne naplaćuje se nadoknada za online proces ukoliko ulaznice nakon rezervacije nisu kupljene online (web stranica ili iCinestar aplikacija).
12. Kupovina ulaznica putem Interneta uređena je u skladu sa Opštim uslovima plaćanja putem Interneta koji su dostupni ovdje.
13. Ulaznice je moguće platiti gotovinom, bankovnim karticama ili Stars Club 2x Bonus karticom.
14. Djeca plaćaju punu cijenu ulaznice bez obzira na dob.
15. Za kupovinu kinoulaznice vrijede cijene navedene za određenu projekciju odnosno uslugu navedene na cjenovniku kinoulaznica koji je dostupan na web stranici i na blagajni kina. U cijenu kinoulaznice uračunat je i PDV. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka početka kupovine ili rezervacije ulaznica o kojoj promjeni će Blitz-CineStar obavijestiti kupca na jasan i razumljiv način.
16. Za ulaznice kupljene online putem (web i aplikacija), naplaćuje se nadoknada za online proces za svaku kupljenu ulaznicu (dalje u tekstu: Online nadoknada).
17. Online nadoknada iznosi 0,30 KM s PDV-om, (0,26 KM kn neto) bez obzira na cijenu ulaznice. Prilikom online kupovine ulaznica cijena se izkazuje kao zbir cijene ulaznice i nadoknade za online proces.
18. Online nadoknada se naplaćuje po ulaznici, ne po transakciji. Nadoknada se ne naplaćuje za bonus ulaznice i bonus bodove sa Stars Club Classic kartice.
19. Prilikom kupovine ulaznica gotovinom, kupac je dužan na licu mjesta prebrojati vraćeni novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
20. Blitz-CineStar zadržava pravo izmjene cjenovnika.
21. Posjetilac se obavezuje odmah nakon preuzimanja ulaznice provjeriti podatke o željenoj usluzi, vremenu i mjestu predstave, te sve ostale podatke jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
22. Zamjena kupljene ulaznice za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena prije početka odnosne usluge za koju je ulaznica kupljena.
23. Kupac nema pravo na naknadu za neiskorištenu ili djelomično iskorištenu (zbog zakašnjenja) ili za izgubljenu ulaznicu.
23. Za kupljene, a nepreuzete ulaznice nije moguće tražiti povrat sredstava (novca, bonus ulaznica, bodova…).

Blagajne
24. Blagajne za prodaju ulaznica otvaraju se sat vremena prije prve predstave u tom danu.
25. Blagajne za prodaju ulaznica zatvaraju se pola sata nakon početka posljednje predstave.

Ulazak u dvorane
26. Pravo na ulazak u dvoranu stiče se pokazivanjem važeće ulaznice.
27. Zabranjen je ulazak u dvoranu bez važeće ulaznice. Blitz-CineStar zadržava pravo provjeriti pravo ulaska kao i osnovu za ostvarenje popusta te u slučaju nedostatka spomenutog posjetiocu zabraniti ulazak u dvoranu, tj. posjetioca udaljiti iz nje. Iz tog razloga je posjetilac dužan kod sebe imati ulaznicu i dokaz o pravu na sticanje popusta (npr. studentska iskaznica i sl.) do kraja predstave.
28. Posjetiocima koji žele ući u dvoranu nakon početka predstave ulazak će biti dozvoljen prema diskrecionoj ocjeni osoblja Blitz-CineStara, samo ako se time ne ometaju drugi posjetioci.
29. Unošenje oružja, digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike ili zvuka nije dozvoljeno.
30. U dvorane dopušteno je unositi samo hranu i piće kupljene na prodajnim mjestima multipleksa CineStar. Blitz-CineStar zadržava pravo zabrane ulaska u dvoranu ukoliko posjetilac sa sobom ima proizvode kupljene na drugome mjestu te ima pravo te proizvode zadržati do kraja predstave, te potom vratiti iste njihovom vlasniku.
31. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u dvorane nije dozvoljeno, uz izuzetak pasa vodiča za slijepe osobe i osobe s poteškoćama u razvoju. Psi vodiči za slijepe osobe i osobe s poteškoćama u razvoju mogu prisustvovati predstavi odnosno usluzi uz preduslov da imaju brnjicu i da su na povodcu i uz pokaz iskaznice/pasoša kojom se dokazuje da je pas obučen za psa vodiča. Za njih se ne plaća naknada.
32. U svakom multipleksu CineStar postoje dvorane s osiguranim mjestima za osobe s invaliditetom. Preporučuje se prethodno provjeriti prilagođenost dvorane potrebama konkretnog posjetioca.

Ponašanje u prostorijama multipleksa CineStar i dvoranama
33. Posjetilac je obvezan sjesti na sjedište naznačeno na ulaznici, te se pažljivo i odgovorno odnositi prema imovini i prostorijama multipleksa CineStar i dvorana.
34. Nije dozvoljeno ometati ostale posjetioce u praćenju predstave.
35. Na mobilnim telefonima treba isključiti zvuk, a upotreba bilo kakvog uređaja s mogućnošću snimanja slike ili tona za vrijeme predstave nije dozvoljena.
36. U unutrašnjim prostorijama multipleksa CineStar nije dozvoljena upotreba koturaljki, inline koturaljki, skate boardova i sl.
37. Osoblje Blitz-CineStar-a nakon opominjanja može posjetioce udaljiti s predstave bez prava na povrat novca za cijenu ulaznice ukoliko:
- ne zauzmu mjesta koja su naznačena na njihovoj ulaznici;
- svojim ponašanjem ometaju ostale posjetioce tokom prikazivanja filma;
- su, prema mišljenju osoblja Blitz-CineStar-a, pod uticajem alkohola ili drugih opijata;
- puše u prostorijama multipleksa CinesStar uključujući dvorane;
- na pod bacaju ostatke hrane ili na bilo koji drugi način onečiste ili oštećuju prostorije ili imovinu;
- u prostorije multipleksa CineStar unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.), i to nezavisno od toga hoće li te predmete koristiti u dvorani ili ne;
- bez dozvole osoblja Blitz-CineStar-a u prostorije multipleksa CineStar uključujući dvorane unesu hranu i/ili piće kupljenu izvan prostorija multipleksa CineStar.
38. Po završetku usluge posjetioci moraju napustiti dvoranu kroz označene izlaze. Zadržavanje u dvorani nakon završetka prikazivanja nije dopušteno.
39. Po završetku prikazivanja audiovizuelnog djela posjetilac je dužan vratiti 3D naočale osoblju kina (ukoliko je prisustvovao 3D projekciji).
40. U prostorima multipleksa CineStar, posjetilac se obvezuje poštovati propise vezane uz ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda, prema propisima kako su na snazi.
Pravo promjene dvorane i izmjene programa
41. Blitz-CineStar zadržava pravo promjene dvorane u kojoj će se održati predstava za koju ste kupili ulaznice, te u vezi s navedenim nemate pravo bilo kakvih potraživanja prema Blitz-CineStar-u.
42. Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja predstave, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za kupljenu ulaznicu imate pravo tražiti povrat novca ili ju zamijeniti za isto audiovizuelno djelo u nekom drugom terminu.

Odgovornost za stvari
43. Posjetilac je dužan paziti na lične stvari i tokom trajanja cijele projekcije držati ih kod sebe pod svojim nadzorom. Blitz-CineStar ne odgovara ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti ili zbog postupanja ili propusta samog posjetioca.
44. Preporučujemo da sve vrijednije predmete ne unosite u prostorije multipleksa CineStar, odnosno da organizujete njihovo čuvanje izvan prostorija multipleksa CineStar. CineStar ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.
45. Blitz-CineStar će, posebno, na zahtjev posjetioca primiti na čuvanje novac, dragocjenosti, vrijednosne papire i druge vrijedne stvari koje posjetilac donese i želi mu ih predati na čuvanje, osim ako utvrdi da u konkretnom slučaju ne raspolaže odgovarajućim prostorijama za njihov smještaj, ako su u odnosu na vrstu i kategoriju objekta od prekomjerne vrijednosti, ako su opasne, glomazne ili ako njihovo čuvanje prelazi mogućnosti Blitz-CineStar-a iz kakvog drugog opravdanog razloga. Za sve takve stvari posjetilac se obavezuje kontaktirati osoblje Blitz-CineStar-a.
46. Blitz-CineStar ne preuzima odgovornost za izgubljene ili nestale stvari koje mu posjetilac nije prethodno predao na čuvanje u skladu sa prethodnom tačkom.

Parking
47. Posjetilac je dužan informisati se o načinu ostvarivanja besplatnog parkiranja na www.cinestarcinemas.ba. Blitz-CineStar ne odgovara za povrat novca za naplatu parkiranja ukoliko posjetilac nije proučio pravila za ostvarivanje besplatnog parkiranja određena od strane vlasnika parkinga i/ili Blitz-CineStar-a.

Zabrana audio i video snimanja
48. Filmovi su djela zaštićena autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Umnožavanje, prenošenje ili javno prikazivanje snimljenih djela bez pismenog odobrenja vlasnika prava (ugovor o licenci) podliježe kaznenom gonjenju. Iz tog razloga nije dopušteno snimanje tona i zvuka tokom prikazivanja filma (čak ni u privatne svrhe).
Zaštita Vaših podataka
49. Kako bi ostvarili pravo na korištenje usluge možda je potrebno dati određene lične podatke, te podatke o bankovnoj kartici, te prikupljanje takvih ličnih podataka podliježe Opštim uslovima zaštite ličnih podataka koji su dostupni ovdje.
50. Svi podaci o korisničkoj kartici su šifrirani VeriSign SSL certifikatom, radi maksimalne sigurnosti i zaštite podataka.
51. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na serveru.
52. Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treća strana (Intesa Sanpaolo Banka) koja zaprima Vaše lične podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših ličnih podataka i/ili broja kreditne kartice, Blitz-CineStar ne snosi odgovornost.

Prigovori
53. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na sljedeće adrese:
Blitz-CineStar d.o.o Sarajevo
Himze Polovine 2a, Sarajevo
JIB:42002680400009
MBS:65-01-0252-12

Ograničenje odgovornosti
54. Usluge Blitz-CineStar-a koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaj usluge, odnosno pojedinih filmova ili drugih audiovizuelnih djela.
55. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja gledalaca ili trećih osoba protivno odredbama ovih Opštih uslova.
57. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Blitz-CineStar iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za uslugu.

Opšte odredbe
58. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

 

 


Opšti uslovi korištenja Internet stranica www.cinestarcinemas.ba
Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica www.cinestarcinemas.ba ("stranice") (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Himze Polovine 2a JIB: 4200268040009, ("Blitz-CineStar")) upoznate s ovim Opštim uslovima korištenja Internet stranica. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće u vezi uslova korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: 
info.bih@cinestarcinemas.eu

Prihvatanje Opštih uslova
1. Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvatate ove Opšte uslove korištenja Internet stranica www.cinestarcinemas.ba ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

Promjene Opštih uslova i stranica
2. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opšte uslove, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatraće se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
3. Blitz-CinStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili prekinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.
4. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu sa pozitivnim propisima, te opštim moralnim i etičkim načelima. Blitz-CineStar ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Opštih uslova i pozitivnih propisa.

Registracija korisnika
5. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sistem pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
6. U postupku registracije i prilikom popunjavanja ličnog profila obvezujete se navesti tačne, potpune i važeće podatke.
7. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih uslova Blitz-CineStar ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
8. Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena firmi, brandova ili web stranica.
9. Nije dopušteno registrovanje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.
10. Blitz-CineStar zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registrovan u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opšte uslove ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. Blitz-CineStar zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
11. U postupku registracije prikupljat ćemo od Vas određene lične podatke koji podliježu Izjavi o privatnosti koja je dostupna ovdje.

Korištenje portala i interakcija korisnika
12. Aktivacijom korisničkog računa prihvatate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.
13. Dužni ste brinuti se o sigurnosti vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. Blitz-CineStar ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zloupotrebu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zloupotrebe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu info.bih@blitzgroup.eu
14. Svaki je korisnik lično odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima stranica, te prihvata da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj, te u skladu sa time Blitz-CineStar ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem stranica.
15. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:
a. se predstavljali u cilju svoje promocije;
b. naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
c. poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovu rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima:
d. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
e. maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
f. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
g. obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
h. prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
i. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali lične podatke trećih osoba;
j. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
k. reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobijene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
l. provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
m. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
n. sugerisali Vašu povezanost sa stranicama;
o. kršili bilo koji pozitivan propis.
16. Obavezujete se poštovati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.
17. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.
18. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju konkursa i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Blitz-CineStar nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Sadržaj i usluge
19. Stranice Vam pružaju mogućnost da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara Blitz-CineStar, naši saradnici i partneri, ali i vi, korisnici.
20. Objavljivanje vaših sadržaja na stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke Blitz-CineStar-a, niti da smo s njima saglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
21. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.
22. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
23. Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u obimu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Blitz-CineStar nema kontrolu nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopšte, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Blitz-CineStar se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Blitz-CineStar-om samo zbog postojanja veze s web stranicom.
24. Blitz-CineStar do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana Vama ili drugim korisnicima u vezi s korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.
25. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimci i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica ili linkovani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Blitz-CineStar ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
26. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovu naknade štete prema Blitz-CineStar-u, a po bilo kojoj osnovi u vezi sadržaja koji ste dostavili, obavezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu, te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Blitz-CineStar-a i nadoknaditi Blitz-CineStar-u svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
27. Blitz-CineStar zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Blitz-CineStar također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Autorska prava
28. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, prikazivati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez posebnog prethodno pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Blitz-CineStar-a.
29. Korisnik naročito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za lične svrhe za kućnu upotrebu.
30. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Blitz-CineStar-a.
31. Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate za lične svrhe i to uz poštivanje sljedećih uslova:
a. Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
b. Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Blitz-CineStar-a;
c. Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog posebnog pisanog pristanka Blitz-CineStar-a;
d. Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
32. Radi izbjegavanja svake nedoumice, Blitz-CineStar posebno zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Opštim uslovima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.
33. Objavom Vašeg sadržaja (konkursa, profila, komentara i sl.) na stranicama dajete Blitz-CineStar-u pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade. Blitz-CineStar ima pravo takav sadržaj objavljivati, prikazivati, distribuirati, modifikovati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše lične podatke.
34. Garancija korisnika. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete Blitz-CineStar-u sljedeće garancije u pogledu takvog sadržaja:
a. da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nosioca autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
b. da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
c. da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući naročito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
d. da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzrokovati štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Blitz-CineStar-u, drugim korisnicima ili trećim osobama;
e. da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i tačni.
35. Ovim pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Blitz-CineStar-u zbog vaše povrede ovih Opštih uslova uključujući i gore navedene garancije preuzeti na sebe, te da ćete Blitz-CineStar-u i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Odgovornost
36. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.
37. Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Blitz-CineStar kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne garantuju ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvatate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Blitz-CineStar.
38. Upoznati ste i saglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju navedene, a s tim i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz tog razloga Blitz-CineStar ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Blitz-CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

Opšte odredbe
54. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

 

 


OPŠTI USLOVI PLAĆANJA PUTEM INTERNETA
Molimo Vas da se prije početka korištenja bilo koje usluge plaćanja ("usluga") putem Internet stranica www.cinestarcinemas.ba ("stranice") (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Himze Polovine 2a JIB: 4200268040009, ("Blitz-CineStar")) upoznate s ovim Opštim uslovima plaćanja putem Interneta. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće u vezi uslova korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: 
info.bih@cinestarcinemas.eu

Prihvatanje Opštih uslova
1. Korištenjem usluge putem stranica, prihvatate ove Opšte uslove plaćanja putem Interneta ("Opšti uslovi"). Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite navedenu uslugu.
2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Opštim uslovima primjenjuju se Opšti uslovi korištenja Internet stranica www.cinestarcinemas.ba koji su dostupni ovdje.
3. Opšti uslovi se odnose na plaćanja koja se vrše putem stranica Blitz-CineStar, sa sjedištem u Sarajevu, Himze Polovine 2a JIB: 4200268040009).

Promjene Opštih uslova
4. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opšte uslove te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem korištenja usluge smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Kupovina ulaznica putem Loyalty kartice
5. Kupovina ulaznica putem Loylaty kartice podliježe sljedećim uslovima:

 • Jednom potvrđena kupovina ulaznica više se ne može opozvati ili poništiti.
 • Za kupljene, a nepreuzete kinoulaznice, nije moguće tražiti povrat sredstava (novca, bonus ulaznica, bodova...).
 • Ulaznice kupljene putem Interneta možete preuzeti na blagajni kina ili ih ispisati pomoću print@home usluge.
 • Upotreba Web koda za preuzimanje ulaznica na blagajnama nije dozvoljena u svrhu ulaska u dvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz pokaz ulaznice).
 • Za online kupovinu ulaznica neophodno je upisati ispravan broj kartice i PIN-a kojeg ste odabrali prilikom aktivacije Loyalty kartice.
 • Blitz-CineStar zadržava pravo promjene dvorane u kojoj će se održati predstava za koju ste kupili ulaznice.
 • Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za ulaznicu kupljenu putem Loyalty kartice, imate pravo tražiti povrat novca, ili ju zamijeniti za isti film u nekom drugom terminu.
 • Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o željenom filmu, vremenu i mjestu predstave te sve ostale podatke koje unosite u sistem jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Blitz-CineStar ne odgovara za zloupotrebe Stars Club 2x Bonus kartice koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računaru.
 • Storniranje kupljenih ulaznica nije moguće. Zamjena kupljenih ulaznica za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena prije početka projekcije za koju je ulaznica kupljena, isključivo na blagajni kina za koje je kinoulaznica kupljena, osim u slučaju posebnih akcija (1+1 gratis, ulaznice kupljene po akcijskoj cijeni...), za istu projekciju zbog promjene mjesta sjedenja te ulaznica kupljenih u pretprodaji za koje nije moguća zamjena niti povrat sredstava. Pretprodaja podrazumijeva da su ulaznice puštene u prodaju tjedan ili više dana prije datuma prikazivanja nekog filma.
 • Na Loyalty karticu je moguće izvršiti doplatu na blagajni kina. Minimalna nadoplata iznosi 10,00 BAM.
 • Nadoplata se odnosi na polaganje gotovine, a ne na polaganje kinoulaznica.

Kupnja ulaznica putem Interneta bankovnim karticama
6. Kinoulaznice je moguće kupiti korištenje slijedećih bankovnih kartica:

 • MasterCard kreditnom karticom
 • Visa kreditnom i debitnom karticom
 • Maestro debitnom karticom

7. Postupak online kupovine vrši se na slijedeći način:

 • odaberite na glavnoj stranici KUPI ULAZNICE ONLINE;
 • odaberite željeno CineStar kino;
 • odaberite film i termin;
 • prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom ili brojem Loyalty kartice i pripadajućim PIN-om
 • odaberite broj kinoulaznica koje želite kupiti (maksimalno 10 kinoulaznica);
 • odaberite red i sjedala;
 • odaberite vrstu plaćanja;
 • provjerite točnost svojih podataka za plaćanje prije potvrđivanja narudžbe;
 • izvršite plaćanje putem Corvus Pay sučelja;
 • transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne potvrda o autorizaciji transakcije te CineStar Online potvrda s Web kodom kupljenih kinoulaznica;
 • ispišite dva primjerka kinoulaznice (preporučamo i jedan za Vašu evidenciju) koji će se odmah nakon plaćanja pojaviti na Vašem ekranu;
 • po dolasku u kino predočite Vašu kinoulaznicu djelatniku za kontrolu kinoulaznica.
 • bonus sustav vrijedi i za online kupovinu kinoulaznica ukoliko se posjetitelji prilikom kupovine prijave kao korisnici Stars Club 2x bonus kartice.

8. Online kupovina kinoulaznica kreditnim/debitnim karticama podliježe slijedećim uvjetima:

 • Za ulaznice kupljene online (isto uključuje web stranicu i aplikaciju), naplaćuje se nadoknada za online proces za svaku kupljenu ulaznicu. Online nadoknada iznosi 0,30 KM s PDV-om, (0,26 KM neto) bez obzira na cijenu ulaznice. Prilikom online kupovine ulaznica cijena se iskazuje kao zbir cijene ulaznice i nadoknade za online proces. Online nadoknada se naplaćuje po ulaznici, ne po transakciji. Nadoknada se ne naplaćuje za bonus ulaznice i bonus bodove sa Stars Club Classic kartice. 
 • Online kupovina kinoulaznica odnosi se na redovne kinoulaznice, kinoulaznice za matineje, ponoćne pretpremijere, skrivene pretpremijere, alternativne sadržaje (opera, balet,...), kao i ostale sadržaje određene kinoprogramom
 • Online kinoulaznice nije moguće kupiti Studentskom  Senior Club karticom.
 • Kinoulaznice za posebne akcije koje odredi Blitz-CineStar (ljetne akcije, itd.) nije moguće kupiti Online putem.
 • Kinoulaznice je moguće online kupovati sve do početka projekcije.
 • Jednom transakcijom moguće je kupiti maksimalno 10 kinoulaznica.
 • Ukoliko izgubite ili zaboravite ispisanu kinoulaznicu, istu možete preuzeti uz pomoć Web koda na blagajnama kina.
 • Web kod nalazi se na ispisanoj kinoulaznici.
 • Uporaba Web koda nije dozvoljena u svrhu ulaska u kinodvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje kinoulaznice).
 • Blitz-CineStar zadržava pravo promjene kinodvorane u kojoj će se prikazivati film za koji ste kupili kinoulaznice.
 • Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za kinoulaznicu kupljenu online, imate pravo tražiti povrat novca, ili ju zamijeniti za isti film u nekom drugom terminu.
 • Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o željenom filmu, vremenu i mjestu projekcije te sve ostale podatke koje unosite u sustav jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Blitz-CineStar ne odgovara za zlouporabe kartica koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računalu.
 • Storniranje kupljenih ulaznica nije moguće. Zamjena kupljenih kinoulaznica za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena prije početka projekcije za koju je kinoulaznica kupljena, isključivo na blagajni kina za koje je kinoulaznica kupljena, osim u slučaju posebnih akcija (1+1 gratis, ulaznice kupljene po akcijskoj cijeni...), za istu projekciju zbog promjene mjesta sjedenja te kinoulaznica kupljenih u pretprodaji za koje nije moguća zamjena niti povrat sredstava. Pretprodaja podrazumijeva da su ulaznice puštene u prodaju tjedan ili više dana prije datuma prikazivanja nekog filma.
 • Jednom potvrđena kupovina kinoulaznica više se ne može opozvati ili poništiti.
 • Za kupljene, a nepreuzete kinoulaznice, nije moguće tražiti povrat sredstava.


Print@home
9. Print@Home je usluga ispisa kinoulaznice kupljene online. U tom slučaju nije potrebno ispisivati kinoulaznice na blagajnama kina. Ulaznica se može ispisati o vlastitom trošku i u vlastitoj organizaciji (na primjer kod kuće ili u kancelariji).
10. Usluga Print@Home koristi se na sljedeći način:
- na web stranici CineStara (www.cinestarcinemas.ba), nakon odabira željenog CineStar kina, korisnik treba upisati svoj PIN. Zatim je potrebno odabrati filmski naslov, dan, termin, dvoranu i mjesto sjedenja. Transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, povezanu sa Stars Club karticom, stigne CineStar potvrda s Web kodom kupljenih ulaznica. Ukoliko mail s potvrdom nije došao u folder primljene pošte, potrebno je provjeriti folder neželjene pošte. Korisnik ispisuje kinoulaznicu na kojoj se nalazi Web kod. Prilikom dolaska u CineStar i ulaska u kinodvoranu, korisnik pokazuje kinoulaznicu uposleniku koji očitava Web kod i prema porukama sa čitača dopušta ili ne dopušta ulazak u dvoranu. Za cijelu transakciju ispisuje se jedna print@home ulaznica s jednim Web kodom. Ukoliko korisnik kupuje više kinoulaznica, potvrda s jednim Web kodom vrijedi za sve kupljene kinoulaznice u toj transakciji. Isti Web kod može se koristiti samo jednom.

Zaštita Vaših podataka
11. Kako bi ostvarili pravo na korištenje usluge možda je potrebno dati određene lične podatke, te podatke o platnoj kartici, te prikupljanje takvih ličnih podataka podliježe Izjavi o privatnosti koja je dostupna 
ovdje.
12. Svi podaci o korisničkoj kartici su šifrirani VeriSign SSL certifikatom, radi maksimalne sigurnosti i zaštite podataka.
13. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na serveru.
14. Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treća strana (Corvus Pay) koja zaprima broj platne kartice i ostale osobne podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. Corvus Pay se brine o sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Prijenos podataka osiguran je korištenjem TLS sigurnosnog protokola. U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših osobnih podataka i/ili broja kreditne/debitne kartice, Blitz-CineStar ne snosi odgovornost.

Prigovori
15. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na sljedeće adrese:
Blitz-CineStar d.o.o Sarajevo
Himze Polovine 2a, Sarajevo
JIB:42002680400009
MBS:65-01-0252-12

Ograničenje odgovornosti
16. Usluge Blitz-CineStar-a koristite isključivo na vašu ličnu odgovornost. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaj usluge, odnosno pojedinih filmova ili drugih audiovizuelnih djela.
17. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja gledaoca ili trećih osoba protivno odredbama ovih Opštih uslova.
18. Blitz-CineStar odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namjere ili krajnje nepažnje.
19. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Blitz-CineStar iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za uslugu.

Opšte odredbe
20. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

 

 


Opšti uslovi korištenja Loyalty kartica (Family Club, Stars Club 2X Bonus Classic, Studentska i Senior Club kartica)
Opšte odredbe
1. Loyalty kartice (Family Club, Stars Club 2x Bonus Classic, Studentska i Senior Club kartica, dalje u tekstu zajedno: Loyalty kartice) izdaje Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo, Himze Polovine 2a, Sarajevo, JIB: 4200268040009 (u daljnjem tekstu: Izdavač). Vlasnik kartice je isključivo Izdavač. Korištenjem Loyalty Kartice i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupovinom ili drugim sticanjem ulaznice za korištenje usluga Izdavača (uključujući sve dostupne prodajne kanale), prihvatate ove Opšte uslove korištenja Loyalty kartica ("Opšti uslovi "), kao i sva ostala pravila i uslovi korištenja usluga Izdavača koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Loyalty Kartice, rezervisati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način sticati ulaznice za korištenje usluga Izdavača. Na sva ostala pitanja u vezi usluga, plaćanje kao i općenito uz korištenje mutipleksa CineStar primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
2. Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opšte uslove te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja Loyalty kartica, odnosno odnosne usluge nakon promjene Opštih uslova smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opšte uslove. Izdavač Vam savjetuje da prije korištenja bilo koje Loyalty Kartice, rezervacije, narudžbe, kupovine ili drugog korištenja usluga Izdavača provjerite ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
3. Korisnik je dužan čuvati svoju Loyalty karticu i savjesno postupati s njom, te je koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Opštim uslovima korištenja.
4. Ne može se tražiti gotovinski povrat uplaćenih novčanih sredstava, bonus ulaznica ili bonus bodova s Family Club i Stars Club 2x Bonus Classic kartice. Također, prilikom kupovine jednog proizvoda ili usluge nije moguće za plaćanje istovremeno koristiti bonus bodove i gotovinski dio Loyalty kartice ukoliko iznos bonus bodova na kartici nije isti ili veći od cijene ulaznice ili proizvoda, odnosno, razliku nije moguće platiti gotovinskim dijelom kartice. Bonus ulaznice i bonus bodovi se posebno ne mogu zamijeniti za ulaznice projekcija koje imaju poseban status zbog ograničenja na koje Izdavač ne može uticati.
5. Ukoliko Izdavač odluči, iz bilo kojeg razloga, povući Loyalty karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje sredstava s Loyalty kartice u razdoblju od najmanje 3 mjeseca od dana kada je donesena odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obaviješten putem web stranice Izdavača (www.cinestarcinemas.ba).
6. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

Gubitak Loyalty Kartice
7. O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Loyalty Kartice, Korisnik je dužan lično obavijestiti Izdavača (info blagajna CineStara). Izdavač ne preuzima nikakve financijske obaveze ili odgovornost za štetu koja nastane usljed gubitka ili krađe Loyalty Kartice. Opoziv Kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice od strane Korisnika moguć je samo ako je Korisnik naveo pravilne podatke koji moraju biti isti kao podaci koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Loyalty Kartice.
8. Broj index bodova na Studentskoj kartici, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Studentske kartice, odnosno Zahtjev za opoziv Studentske kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe kartice, prenosi se na novu Studentsku karticu. Prilikom izdavanja nove Studentske kartice Korisnik je ponovo dužan jednokratno uplatiti 2,00 KM.
9. Iznos pozitivnog salda se, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Loyalty kartice, odnosno Zahtjev za opoziv zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice, prenosi na novu Loyalty karticu i ne može se isplatiti u gotovini.
10. Izdavač ne garantuje i nije dužan nadoknaditi moguće umanjenje index bodova (na Studentskoj kartici) odnosno pozitivnog salda (na Family Club i Stars Club 2X Bonus Classic kartici) nastalih od trenutka gubitka Loyalty kartice pa do zaprimanja obavijesti o opozivu kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice od strane Korisnika.
Reklamacije
11. Reklamacije, kao i dodatne informacije u vezi korištenja Loyalty kartica, moguće je rješavati na info blagajni CineStara ili putem e-maila: starsclub@cinestarcinemas.eu.

FAMILY CLUB I STARS CLUB 2X BONUS CLASSIC KARTICA
Izdavanje Family Club i Stars Club 2X Bonus Classic kartica

12. Korisnik Family Club i Stars Club 2X Bonus Classic kartice (dalje u tekstu: Stars Club i Family Clubkartica) može biti svaka punoljetna fizička osoba koja ispuni i preda pristupnicu. Na Stars Club karticu potrebno je položiti minimalno 10,00 KM prilikom otvaranja, dok je Family Club karticu moguće otvoriti bez pologa. Korisnik Stars Club i Family Club kartice je Korisnik ili osoba koju je Korisnik ovlastio na korištenje. Stars Club i Family Club kartica glasi isključivo na Korisnika. Stars Club i Family Club kartica je zaštićena PIN-om sa minimalno šest brojeva. Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih strana, Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…) te broj telefona, datum rođenja ili slične PIN-ove koji mogu sadržavati lične informacije. Jedino je Korisnik ovlašten tražiti zamjenski PIN ili zatražiti opoziv stare te izdavanje nove Stars Club i Family Club kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe kartice. Sistem Vam neće dozvoliti da promijenite PIN, ukoliko isti ne zadovoljava sigurnosne uslove.
Novčani polozi
13. Nosilac ili osoba koju on ovlasti mogu polagati novčane gotovinske pologe (u daljem tekstu: Gotovina) na Stars Club i Family Club karticu na blagajni kina, online ili putem iCineStar aplikacije te koristiti položenu Gotovinu za plaćanja u skladu s Opštim uslovima. Minimalan iznos pologa je 10,00 KM. U zavisnosti od jednokratno položenog novčanog iznosa stičete pravo na bonus ulaznice (tablica bonus ulaznica).
Korištenje Stars Club i Family Club kartice
14. Stars Club i Family Club kartice moguće je koristiti u svim CineStar kinima u BiH. Stars Club i Family Club kartica se koriste za kupovinu proizvoda i ulaznica na blagajni kina te ulaznica na web stranici i putem aplikacije. Prilikom plaćanja rođendaonice s Family Club karticom Korisnik ostvaruje 30% popusta na proslavu u rođendaonici. S Family Club karticom korisnik ostvaruje nižu cijenu ulaznice za projekcije do 16:59h (svaki dan). Nižu cijenu ulaznice moguće je ostvariti za max. 5 ulaznica dnevno. Na nižu cijenu ulaznice doplaćuju se svi dodaci. Niža cijena ulaznice vrijedi samo za family i animirane filmove. Niža cijena ulaznice ne može se ostvariti za pretpremijerne projekcije, uslugu Moja Cine Srijeda, za rođendane i organizovane projekcije. Stars Club kartica ne može se koristiti za plaćanje usluga rođendanskih proslava, grupnih popusta i organizovanih posjeta. Korisnik Stars Club i Family Club kartica ima mogućnost korištenja print@home usluge, odnosno sam ispisivati ulaznicu. Stars Club i Family Club karticom nije moguće plaćati alkohol i cigarete. Prilikom kupovine ulaznica online ili na blagajni kina, korisnik je dužan upisati svoj PIN, kako bi potvrdio kupovinu. Korisnik je, prilikom kupovine na blagajni, dužan naglasiti da li želi za kupovinu koristiti Gotovinu ili dodijeljene bonuse temeljem korištenja Stars Club i Family Club kartice u skladu sa Opštim uslovima. Zbog sigurnosti i sprječavanja zloupotreba, Korisnik, odnosno osoba koju on ovlasti, su obvezni paziti da se svi postupci na prodajnom mjestu obavljaju u njegovom prisustvu, kao i da se sve moguće nejasnoće ili nepravilnosti odmah riješe.

Bonusi
15. Korisnik Stars Club i Family Club kartice može ostvariti sljedeće bonuse:
· bonus ulaznice
· bonus bodove
16. Bonus bodovi se ne dodjeljuju prilikom svake kupovine; prilikom kupovine ulaznica unutar Family paketa i ostalih posebnih akcija koje odredi Izdavač. Radi izbjegavanja svake nedoumice, Izdavač zadržava pravo izmjene načina obračuna bonusa navedenih u ovim Opštim uslovima. Bonus bodove nije moguće koristiti za plaćanje specijalnih projekcija, odnosno, paketa koji sadrže ulaznicu i proizvod te za 4DX projekcije, Spektakle i pretpremijerne projekcije.

Bonus ulaznice
17. Korisnik Stars Club i Family Club kartice stiče pravo na bonus ulaznice s obzirom na visinu pojedinačne uplate Gotovine na karticu. Minimalni iznos pojedinačne uplate Gotovine na karticu iznosi 10,00 KM. Bonus ulaznice se ostvaruju samo za pojedinačne uplate Gotovine. Ukupno uplaćeni iznosi prilikom više pojedinačnih uplata se ne sabiraju i ne mogu se koristiti za ostvarivanje prava na bonus ulaznice.
18. Bonitetna skala ulaznica s obzirom na pojedinačnu uplatu Gotovine na Stars Club i Family Club karticu:
Od 10,00 do 29,00 KM - 0 bonus ulaznica
Od 30,00 do 54,00 KM - 1 bonus ulaznica
Od 55,00 do 79,00 KM - 2 bonus ulaznice
Od 80,00 do 99,00 KM - 3 bonus ulaznice
Od 100,00 KM i više - 4 bonus ulaznice.

19. Bonus ulaznice moguće je zamijeniti za sve ulaznice redovnih projekcija u CineStar kinima. Zamjena za ulaznice za posebne formate određene u pravilima Izdavača (na primjer 4DX projekcije), kao i za posebne cijene određene cjenovnikom CineStara (na primjer one koje uključuju VIP i LOVE BOX sjedišta, RealD 3D i eXtreme dodatak, kao i dodatke za duži film), moguća je uz doplatu za odnosni dodatak za poseban format ili posebnu cijenu prema važećem cjenovniku. Bonus ulaznice nije moguće zamijeniti za 4DX projekcije, kao ni za Spektakle, pretpremijere i specijalne projekcije (pakete koji sadrže ulaznicu i proizvod).

Bonus bodovi
20. Korisnik Stars Club i Family Club kartice stiče pravo na bonus bodove s obzirom na visinu jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s kartice (što ne uključuje potrošnju prethodno dodijeljenih bonusa). Pod pojmom jednokratno podrazumijeva se sljedeće:
• Prilikom online kupovine kriterij je svaki pojedini nalog za plaćanje Gotovine s kartice.
• Kod kupovine na blagajnama kriterij je nalog za plaćanje Gotovine s kartice za svaki pojedini račun izdat na blagajni.
21. Bonus bodove Korisnik Stars Club i Family Club kartice stiče prema sljedećim kriterijima:
• Za svakih 5,00 KM potrošenih s gotovinskog dijela Kartice i to za jednokratnu kupovinu na blagajni kina, Vlasnik dobija 1 (jedan) bonus bod.
• Za svakih 2,50 KM potrošenih prilikom kupovine ulaznica putem interneta Vlasnik dobija 1 (jedan) bonus bod.
• Novčana vrijednost 1 (jednog) boda je 0,25 KM i može se zamijeniti isključivo za proizvode i ulaznice CineStara.
• Radi izbjegavanja svake nedoumice, Izdavač pridržava pravo izmjene uslova sticanja i trošenja bonus bodova.
• Bonus bodovi se ne mogu koristiti u istoj transakciji u kojoj su stečeni.
• Manjak bodova za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nije moguće nadomjestiti gotovinom u trenutku plaćanja.
• Za domaće filmove Korisnik dobiva dvostruki iznos bonus bodova.
• Bonus bodove nije moguće koristiti za plaćanje rođendanskih proslava, grupnog popusta, organizovanih projekcija te specijalnih projekcija, odnosno, paketa koji sadrže ulaznicu i proizvod te za 4DX projekcije, Spektakle i pretpremijerne projekcije.

STUDENTSKA KARTICA
Izdavanje CineStar Studentske kartice
22. Studentska Kartica se može koristiti u svim CineStar kinima u BiH. Korisnik Studentske kartice može biti svaki student koji ispuni i preda pristupnicu, pokaže važeći index, studentsku identifikacijsku karticu StudID/ISIC karticu ili potvrdu o statusu studenta uz važeći identifikacijski dokument te jednokratno uplati iznos od 2,00 KM.
23. Korisnik Studentsku Karticu može koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim uslovima.
24. Studentska Kartica glasi na ime Korisnika i isključivo je Korisnik Studentske Kartice može i smije koristiti. Student može imati samo jednu karticu.
25. Studentska kartica je zaštićena PIN-om sa minimalno šest brojeva. Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih strana, Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…) te broj telefona, datum rođenja ili slične PIN-ove koji mogu sadržavati lične informacije.
26. Korisnik je jedini ovlašten tražiti opoziv stare te izdavanje nove Studentske Kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Studentske kartice. Studentska kartica nije prenosiva na treću osobu.

Korištenje Studentske Kartice
27. Studentsku Karticu je moguće koristiti isključivo na blagajni kina za kupovinu ulaznica po povoljnijoj cijeni te Studentskog menija.
28. Korisnik je prilikom kupovine na blagajni kina dužan pokazati identifikacijsku ispravu radi ostvarivanja prava na pogodnosti koje Studentska Kartica omogućava, a koje su u skladu s ovdje navedenim ulovima.
29. Prilikom kupovine ulaznica i proizvoda na blagajni kina Korisnik Nosilac Studentske kartice dužan je upisati svoj PIN kako bi potvrdio kupovinu.
30. Studentska kartica validna je do 30.09. tekuće godine, a nakon toga kartica prestaje važiti. Ponovno aktiviranje može se ostvariti ličnim dolaskom Korisnika na blagajnu kina, pokazom važećeg indexa ili studentske identifikacijske kartice StudID/ISIC kartice za tekuću godinu/potvrde o studiranju ovjerene na fakultetu, te važećeg identifikacijskog dokumenta. Prilikom narednog aktiviranja nije potrebno ponovo uplatiti 2,00 KM, već Korisniku ostaje na korištenje ista Studentska Kartica s istim serijskim brojem.
31. Index bodovi na Studentskoj Kartici čuvaju se i mogu se zamijeniti za CineStar index poklone max. unutar 12 (dvanaest) mjeseci nakon isteka važenja Studentske Kartice.

Pogodnosti korištenja Studentske kartice
32. Korisnik Studentske kartice može ostvariti sljedeće pogodnosti:

 • povoljniju cijenu ulaznice (prema cjenovniku važećem na dan kupovine ulaznica);
 • index bodove;
 • studentski meni (prema cjenovniku važećem na dan kupovine)

33. Korisnik Studentske kartice stiče pravo na povoljniju cijenu prema važećem cjenovniku na dan kupovine ulaznica. Korisnik Studentske kartice može kupiti samo 2 (dvije) ulaznice za isti dan. Index bodovi se sakupljaju isključivo uz pokaz Studentske kartice.
34. Izdavač zadržava pravo promjene cijena ulaznica u izvanrednoj situaciji. Povoljnije ulaznice nije moguće kupiti za pretpremijere i za koncerte.
35. Korisnik Studentske kartice stiče pravo na povoljniju cijenu hrane i pića kupovinom Studentskog menija.
36. Korisnik Studentske kartice stiče pravo na index bodove isključivo kupovinom na blagajni uz pokaz Studentske kartice i u skladu s ovdje navedenim uslovima i to na način:

 • Kod svake kupovine ulaznica ovom karticom automatski se bilježe Index bodovi na vašem računu, u skladu s bonus programom.
 • Za svakih potrošenih 6,00 KM na blagajni za prodaju hrane i pića donosi jedan bod.

37. Prikupljene Index bodove moguće je zamijeniti za sljedeće CineStar Index poklone:

 • 10 Index bodova - Plakat filma po izboru*
 • 22 Index bodova - Studentski Meni
 • 32 Index bodova - 1 DVD** + Studentski Meni

* Izbor zavisi od raspoloživosti pojedinih plakata
** Izbor zavisi od raspoloživosti pojedinih DVD naslova.

SENIOR KARTICA
Izdavanje Senior Club kartice
38. Korisnik Senior Club kartice može biti svaka penzionisana osoba koja ispuni i preda pristupnicu te na blagajni pokaže na uvid ličnu iskaznicu i odrezak o primljenoj penziji. Korisnik može Senior Club karticu koristiti isključivo za kupovinu ulaznica po povoljnijoj cijeni u skladu s ovdje navedenim uslovima. Senior Club kartica glasi isključivo na ime Korisnika i jedino je Korisnik ovlašten zatražiti opoziv stare te izdavanje nove Senior Club kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Senior Club kartice.

Korištenje Senior Club kartice
41. Senior Club karticu je moguće koristiti u svim CineStar kinima u BiH. Senior Club kartica se koristi za kupovinu ulaznica po povoljnijoj cijeni isključivo na blagajni CineStara. Ovom karticom mogu se kupiti najviše dvije ulaznice po povoljnijoj cijeni za projekcije koje su na redovnom programu održavaju ponedjeljkom i utorkom osim državnim i vjerskim praznicima. Na osnovnu cijenu ulaznice doplaćuju se dodaci za 3D, eXtreme, dužinu filma i VIP i LOVE BOX sjedišta. Popust ne vrijedi za 4DX i pretpremijerne projekcije.
42. Senior Club karticom nije moguće kupiti proizvode iz asortimana koji CineStar nudi niti na iste ostvariti popust.

 

 


Izjava o privatnosti društva BLITZ-CINESTAR d.o.o.
 
Opšte informacije

1. Društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Himze Polovine 2a JIB: 4200268040009 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene lične podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
2. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih ličnih podataka te im omogućiti jednostavnu kontrolu i upravljanje nad njihovim ličnim podacima i saglasnostima.
3. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i ličnih podataka.
4. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu ličnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu ličnih podataka e-porukom na adresu e-pošte licni.podaci@cinestarcinemas.eu.
5. Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.cinestarcinemas.ba (dalje u tekstu: Stranica).
6. Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na Stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.
7. Stupanjem na snagu ove Izjave o privatnosti stavljaju se izvan snage i prestaju važiti Opšti uslovi zaštite ličnih podataka i Upotreba „Kolačića“ - Privatnost korisnika (Cookie policy).
8. Ova Izjava stupa na snagu na dan objave na Stranici i primjenjuje se od 01. marta 2019. godine.

Lični podaci koji se obrađuju i korištenje ličnih podataka
Ova Izjava o privatnosti objašnjava:

 • Vrste ličnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o Vama;
 • Način na koji Voditelj obrade prikuplja Vaše lične podatke;
 • Načine na koje Voditelj obrade koristi Vaše podatke;
 • Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi Vaše lične podatke;
 • S kime Voditelj obrade dijeli Vaše lične podatke;
 • Kako Voditelj obrade štiti Vaše lične podatke.


Vrste ličnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje
1. Voditelj obrade prikuplja samo one lične podatke koji su neophodni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
2. Voditelj obrade može prikupljati Vaše lične podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Voditelju obrade, tražite informacije od Voditelja obrade, koristite Stranicu Voditelja obrade ili koristite usluge Voditelja obrade.
3. Lični podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje od korisnika Stranice i/ili usluga te  članova Loyalty Club-a (dalje u tekstu: Ispitanici) uključuju:

 • lične podatke za identifikaciju: ime i prezime, datum i godina rođenja, spol;
 • korisničke podatke: korisničko ime, lozinku, PIN i broj kartice Loyalty Cluba;
 • podaci za kontakt: adresu prebivališta, mjesto i poštanski broj, e-mail adresu, broj telefona i broj mobilnog telefona;
 • istoriju kupovine usluga Voditelja obrade;
 • tehničke podatke (broj posjeta stranici, ili prijem i korištenje materijala i komunikacija koje šalje Voditelj obrade Ispitaniku elektronskim putem) prikupljeni putem kolačića (tzv. cookies);
 • podatke o transakcijama izvršenim putem stranice (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa, IP adresa, parcijalni broj bankovne kartice, iznos, vrijeme i lokacija transakcije);
 • i druge podatke koje Ispitanik možda pruži Voditelju obrade.


4. Voditelj obrade za potrebe izvršenja ugovora o pružanju usluga organizacije proslave rođendana, može prikupljati lične podatke za identifikaciju i to ime i prezime, datum i godina rođenja djeteta (slavljenika) koje Voditelju obrade dostavlja zakonski zastupnik (roditelj ili skrbnik) djeteta. Voditelj obrade koristi navedene lične podatke djeteta isključivo i samo za potrebe izvršenja obaveza iz navedenog ugovora i za druge svrhe ih ne koristi niti iste prosljeđuje bilo kojoj trećoj osobi. Predmetni lični podaci djeteta brišu se najkasnije u roku od godine dana od datuma izvršene usluge Voditelja obrade.
5. Voditelj obrade radi osiguranja osoba i imovine prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke prikupljene putem videonadzora.
6. Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije ličnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti lične podatke koji se odnose na kaznene presude i krivična djela.
 
Način prikupljanja ličnih podataka
1. Voditelj obrade prikuplja lične podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:

 • kao dio poslovnih procesa Društva (uvid u identifikacijske dokumente, npr. lična iskaznica i studentski indeks ili dr. dokument koji potvrđuje status studenta, odrezak o primljenoj penziji koji potvrđuje status penzionera) te za vrijeme ispunjavanja obaveza Društva iz ugovora o kupoprodaji usluga Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika (npr. ugovor o ugostiteljskoj ostavi), posebno u odnosu na rezervaciju i kupovinu ulaznica;
 • pristupanjem u Loyalty Club i za vrijeme upravljanja članskim pravima Ispitanika;
 • za vrijeme praćenja Stranice, uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;
 • prijavom na neki od naših nagradnih konkursa,
 • kada Ispitanik dostavi informacije tokom direktne komunikacije s Društvom, uključujući
 • ličnu komunikaciju s osobljem Društva i online komunikaciju putem stranice ili e-maila;
 • putem mobilne aplikacije (iCineStar) te
 • od trećih strana (uključujući na primjer Facebook i druge društvene mreže)
 • putem videonadzora.

2. Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše lične podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.
3. U zavisnosti od vrste aktivnosti, neki su traženi podaci određeni kao obavezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obavezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Svrha i period čuvanja ličnih podataka
1. Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje lične podatke, čini to kako bi:

 • ispunio svoje obveze iz ugovora o prodaji usluga Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika (npr. ugovora o ugostiteljskoj ostavi koji se primjenjuje na stvari ostavljene u kinima Društva);
 • radi ponude usluga Društva na tržištu, uključujući slanje publikacija i detalja događanja Ispitanicima te pozivnica za događanja u organizaciji Društva te
 • unapređenja usluge Društva, mjerenja zadovoljstva uslugama Društva i provođenja nagradnih konkursa;
 • upravljao odnosima s Ispitanicima i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja te
 • učinio dostupnim podatke koje je zatražio Ispitanik;
 • upravljanja Loyalty Clubom;
 • radi zaštite osoba i imovine (putem videonadzora);
 • te ispunio bilo koju svoju pravnu obvezu;
 • radi analize i administriranja Stranice, uključujući kontrolu upotrebe Stranice


A. PRODAJA USLUGA DRUŠTVA
Voditelj obrade kao pružalac usluga obrađuje od korisnika usluga (Ispitanika) sljedeće lične podatke: ime, prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta, mjesto, poštanski broj, spol, broj telefona, broj mobilnog telefona i e-mail adresu te podatke o transakcijama (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa, IP adresa, parcijalni broj bankovne kartice, iznos, vrijeme i lokacija transakcije). Od korisnika usluga (Ispitanika) koji su ujedno i registrovani korisnici usluga Voditelj obrade obrađuje i podatak o korisničkom imenu, lozinci, broju kartice Loyalty Club-a i PIN-u.

Navedeni lični podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji usluga Društva (rezervacija i/ili kupovina kino ulaznica, rezervacija i/ili kupovina dr. usluga Društva) ili drugog ugovora sklopljenog između Društva i Ispitanika (npr. kod ugovora o ugostiteljskoj ostavi – ime, prezime, e-mail adresa i/ili broj telefona ili mobilnog telefona Ispitanika) od strane Voditelja obrade kao pružatelja usluge, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva korisnika (Ispitanika) i sporova s korisnicima usluga (Ispitanika).

U obimu u kojem je to razumno potrebno u vezi usluga Društva, moguće je da ćemo morati dijeliti lične podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte dio ove Izjave pod naslovom Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše lične podatke.

Lični podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obaveza Voditelja obrade se, u pravilu, u slučaju registrovanih korisnika i članova Loyalty Club-a (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok registrovani korisnik odnosno član Loyalty Club-a (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa, u kojem slučaju se trajno čuvaju samo podaci o provedenim transakcijama. Voditelj obrade ne čuva lične podatke neregistrovanih korisnika (Ispitanika), osim podataka o provedenoj transakciji koji se čuvaju trajno. Podaci o transakcijama čuvaju se trajno zbog zakonske obveze Voditelja obrade, u skladu sa važećim računovodstvenim propisima. Kao iznimke od navedenog pravila:

 • Voditelj obrade u slučaju usluge proslave rođendana čuva ispunjeni obrazac zahtjeva za proslavu u elektronskom obliku s ličnim podacima Ispitanika jednu godinu od datuma izvršene usluge te se isti nakon toga briše odnosno uništava;
 • U slučaju usluge izvanredne grupne projekcije i grupnog popusta Voditelj obrade lične podatke Ispitanika sadržane na zahtjevu za predmetnu usluga čuva jednu godinu od datuma izvršene usluge te se isti nakon toga brišu odnosno uništavaju;
 • Voditelj obrade lične podatke Ispitanika u slučaju ugovora o ugostiteljskoj ostavi čuva do trenutka preuzimanja izgubljenih stvari i nakon toga ih briše odnosno uništava;
 • Lične podatke Ispitanika koje Voditelj obrade koristi radi obavijesti o promjeni ili otkazivanju termina projekcije (ime, prezime, broj telefona i/ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa) uništavaju se na kraju dana na koji je obavijest poslana Ispitaniku.


B. MARKETING TE RAZVOJ I UNAPREĐENJE USLUGA DRUŠTVA
Lične podatke koje ste dostavili Voditelju obrade prilikom registracije (ime, prezime, datum i godina rođenja, spol, adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj, broj telefona, broj mobilnog telefona i e-mail adresu) Voditelj obrade može koristiti kako bi saznao:

 • Čitate li e-mailove ili druge materijale Društva, uključujući newsletter, bilo preuzimanjem priloga u e-mailovima ili otvaranjem poveznica (linkova);
 • Otvarate li web poveznice, poveznice za odjavu ili poveznice na događanja uključene u e-mail poruke i marketinške materijale Društva;
 • Posjećujete li i kako posjećujete stranicu nakon što otvorite poveznice koje Vam je Društvo dostavilo. Ovo radimo korištenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj koji prate ovu aktivnost i bilježe istu. Molimo provjerite Obavijest o korištenju kolačića, za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića.

Neke od navedenih podataka o Ispitanicima (ime i prezime, e-mail, adresa i spol) Voditelj obrade koristi i radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama Društva članovima Loyalty Cluba i korisnicima usluga Društva, ukoliko je Ispitanik za isto dao svoju saglasnost.

Ukoliko ne želite više primati navedene marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku na web stranici www.cinestarcinemas.ba, klikom na link za odjavu na dnu svakog newslettera ili slanjem e-maila na: licni.podaci@cinestarcinemas.eu.

Voditelj obrade lične podatke Ispitanika (ime, prezime, e-mail adresu, spol) može koristiti i za slanje pozivnica na događanja u organizaciji Društva i/ili povezanih društava Voditelja obrade u svrhu svoje promocije.

Kada Društvo organizuje nagradne konkurse u svrhu svoje promocije, može od Vas, uz identifikacijske podatke, zatražiti i neke dodatne lične podatke definisane pravilima konkursa.

Voditelj obrade čuva lične podatke prikupljene u ovu svrhu trajno, odnosno do trenutka povlačenja saglasnosti Ispitanika (ako je ista potrebna za pojedinu svrhu za koju su lični podaci prikupljeni) nakon čega ih briše odnosno uništava. U izuzetnim situacijama, u odnosu na lične podatke prikupljene u svrhu nagradnog konkursa, Voditelj obrade lične podatke Ispitanika čuva samo onoliko vremena koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni, ali ne duže od šest mjeseci od uručenja nagrade te ih nakon toga briše odnosno uništava.


C. UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KORISNICIMA
Voditelj obrade, kao pružalac usluga internetske Stranice, u svrhu posjete stranici, registracije, odnosno, otvaranja korisničkog računa od registrovanih korisnika internetske stranice, rješavanja problema, provedbu administracijskih zadataka i/ili uspostavljanja kontakta s korisnicima stranice, obrađuje sljedeće lične podatke: ime, prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj, broj telefona, broj mobilnog telefona, spol, korisničko ime, broj kartice Loyalty Cluba, lozinka, PIN, datum i godina rođenja.

Ujedno Društvo na Stranici koristi kolačiće (tzv. cookies). Molimo provjerite našu Obavijest o korištenju kolačića.

Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu se u slučaju registrovanih korisnika i članova Loyalty Club-a (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok registrovani korisnik odnosno član Loyalty Club-a (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa.


D. LOYALTY CLUB
Podatke o imenu, prezimenu, datumu i godini rođenja, broju telefona, broju mobilnog telefona i e-mail adresi, adresi prebivališta, mjestu i poštanskom broju, spolu koji su dati prilikom registracije korisnika, Voditelj obrade, obrađuje i u svrhu ostvarivanja prava članova Loyalty Cluba.

Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu se u slučaju registrovanih korisnika (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok korisnik (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa.


E. ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE (VIDENADZOR)
Voditelj obrade radi zaštite osoba i imovine snima putem sistema videonadzora prostorije unutar i ispred kinodvorana te se lični podaci prikupljeni putem videonadzora ne koriste za druge svrhe.
Sve prostorije koje se snimaju putem videnadzora su označene oznakom da je prostorija pod videonadzorom na način da je oznaka vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja i sadrži sve potrebne podatke propisane zakonom.
Pravo pristupa ličnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba Voditelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti te iste osobe lične podatke prikupljene putem videonadzora ne mogu koristiti za druge svrhe osim svrhe zaštite osoba i imovine.
Sistem videonadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.
Voditelj obrade će uspostaviti automatizovani sistem zapisa za evidenciju pristupa snimcima videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

Lični i podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se najduže 6 mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.


F. ISPUNJAVANJE PRAVNIH OBVEZA VODITELJA OBRADE
Pored svega navedenog, podatke o imenu, prezimenu, adresi prebivališta, mjestu, poštanskom broju, datumu i godini rođenja, broju telefona i/ili broju mobilnog telefona, e-mail adresi Ispitanika, Voditelj obrade obrađuje i radi ispunjavanja svojih pravnih obveza na primjer s osnove računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa te propisa o zaštiti potrošača.
Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu se čuvaju u skladu sa rokovima čuvanja propisanim primjenjivim propisima.

Osnove za obradu ličnih podataka
Voditelj obrade obrađuje Vaše lične podatke na temelju sljedećih osnova:

 • Izvršavanje ugovora o kupoprodaji usluga Društva ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i Društva (npr. ugovora o ugostiteljskoj ostavi, ugovora o članstvu u Loyalty Clubu i sl.);
 • Legitimni interes Voditelja obrade i to za: pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između Ispitanika i Društva, radi dijeljenja ličnih podataka s povezanim društvima Voditelja obrade i trećim osobama kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti, slanja pozivnica na događanja u organizaciji Društva; praćenja navika korisnika usluga Društva u svrhu unapređenja usluga Društva te videonadzora;
 • Jasno određene saglasnosti ispitanika za primanje marketinških poruka, newsletter-a, e-mail obavijesti o uslugama Društva, učestvovanje u nagradnim konkursima, te
 • Radi ispunjavanja pravnih obveza Voditelja obrade.


Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše lične podatke
Podatke koje dostavljate Društvu, Voditelj obrade može na temelju svog legitimnog interesa podijeliti s povezanim društvima Voditelja obrade koji ih također mogu obrađivati. Povezana društava Voditelja obrade su:

 • Blitz d.o.o., Republika Hrvatska
 • VOX komunikacije d.o.o., Republika Hrvatska
 • Duplicato Media d.o.o., Republika Hrvatska
 • Blitz-Cinestar d.o.o., Republika Hrvatska


Društvo može dijeliti Vaše lične podatke s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade. Takve treće osobe (poslovni partneri Voditelja obrade) uključuju:

 • stručne savjetnike i revizore,
 • dobavljače koje Društvo angažuje radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružaoce IT usluga, organizatore događanja; i
 • druge osobe koje Društvo angažuje kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, advokate, stručnjake i prevodioce.

Voditelj obrade može dijeliti lične podatke i sa nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka neophodno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, poduzet ćemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavijestilo o takvom odavanju Vaših ličnih podataka.

Društvo ne dozvoljava da Vaši lični podaci budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako ste dali svoju jasno određenu saglasnost u tu svrhu.

Zaštita Vaših ličnih podataka
1. Društvo zaštitu ličnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše lične podatke. Ispitanik ličnim podacima na stranici može pristupiti pomoću lozinke, e-mail adrese, broja kartice Loyalty club-a, korisničkog imena i PIN-a. Lozinka Ispitanika je kriptovana. Preporuka je da Ispitanik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, lični identifikacijski podaci Ispitanika se čuvaju na serveru kojem mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružaoci usluga. Društvo kriptuje određene osjetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su lični podaci Ispitanika sigurni. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše lozinke i PIN-a i iste povremeno mijenjati. Vaša lozinka i PIN ne smiju biti jednostavni, moraju sadržavati minimalno 6 znakova (brojeve i slova) u slučaju lozinke odnosno 6 brojeva u slučaju PIN-a. Ne smiju sadržavati, lične podatke (ime, prezime, e-mail, kućna adresa, broj telefona, datum rođenja), brojeve u nizu ili identične brojeve, slova u nizu ili identična slova i također riječi kao što su: lozinka, zaporka, CineStar, cinestar itd. Sistem Vam neće dozvoliti promjenu lozinke ili prijavu s istom, ukoliko ne zadovoljava sigurnosne uslove.
2. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Društvo ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranice te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
3. U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti ličnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu ličnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.
4. Kako bi zaštitilo lične podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti ličnih podataka i angažujemo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
5. Voditelj obrade se pridržava međunarodno priznatih standarda PCI DSS u pogledu transakcija kreditnim/debitnim karticama te internih sigurnosnih procedura upravljanja dokumentima i e-mail sistemom, te infrastrukturom održavanja u svim prostorima Društva.

Prava ispitanika
1. Podnošenje prigovora - Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi ličnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika.
Ukoliko smatrate da je obrada ličnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti ličnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade (Blitz-CineStar d.o.o., Himze Polovine 2a, 71000 Sarajevo, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: licni.podaci@cinestarcinemas.eu.
2. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o ličnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
3. Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo kakvih promjena Vaših ličnih podataka putem e-maila: licni.podaci@cinestarcinemas.eu kako bismo ažurirali Vaše podatke.
4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih ličnih podataka ako ih je obrađivao nezakonito ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obaveza arhiviranja.
5. Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite tačnost podataka tokom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru tačnosti tih podataka;
 • ako je obrada podataka bila nezakonita, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
 • ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

6. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađuje na temelju saglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
 • ako se obrada vrši uz pomoć automatiziranih procesa.

7. U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih ličnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi lične podatke koji se odnose na njega trećim osobama.
8. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz člana 1. ove Izjave.
9. Potvrda identiteta: U slučaju nedoumice možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
10. Zloupotreba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zloupotrebe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
11. Kada prigovorite obradi Vaših ličnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu saglasnost, postoji mogućnost da Društvo neće moći postići svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći koristiti naše usluge. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na saglasnosti prije nego što je ona povučena.
12. Kada prigovorite obradi Vaših ličnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno datu saglasnost, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše lične podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

Posljedice nedavanja ličnih podataka i upravljanje saglasnostima
1. U slučaju nedavanja Vaših ličnih podataka koje Društvo traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora o kupoprodaji naših usluga ili drugih ugovora između Društva i ispitanika, ugovor ne može biti sklopljen, budući da Voditelj obrade neće biti u mogućnosti izvršiti ugovor.
2. Registracija korisnika nije moguća u slučaju ako Ispitanik ne želi dati svoje lične podatke, kao što je e-mail, te odrediti korisničko ime i lozinku. Bez registracije niz usluga stranice nije dostupan kao npr. kupovina i rezervacija ulaznica.
3. U slučaju nedavanja saglasnosti ili naknadnog povlačenja saglasnosti za primanje naših marketinških obavijesti, nećete primati naše marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili ankete koje Društvo šalje radi unapređenja usluga.
4. Saglasnost koju ste dali Voditelju obrade za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše lične podatke prikupljene na temelju saglasnosti  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
5. Davanje i povlačenje saglasnosti možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu licni.podaci@cinestarcinemas.eu ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu sjedišta Voditelja obrade.
6. Ako ponovo želite dati svoju saglasnost, to možete učiniti slanjem e-maila na e-mail adresu: licni.podaci@cinestarcinemas.eu ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu sjedišta Voditelja obrade.
 
Povjerljivost podataka trećih osoba
1. Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Voditelj obrade prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojim se može pristupiti putem Stranice imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko internetske Stranice posjetite jednu ili više drugih stranica, preporučujemo da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uslove rada trećih strana.

Obavijest o korištenju kolačića (tzv. cookies)
1. Obavještavamo Vas kako Društvo na svojoj Stranici koristi kolačiće (tzv. cookies).
2. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računaru posjetilaca stranice. Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internetskog portala koji su neophodni za normalno funkcionisanje Stranice te bez kojih nije moguće pristupiti Stranici. Takvi kolačići ne mogu se isključiti ili izbrisati jer bez njih Stranice ne bi ispravno funkcionisala. Međutim, navedeni kolačići (ASP.NET Sessionld) ne pohranjuju nikakve lične podatke, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad Stranice.
3. Pored navedenih kolačića neophodnih za rad Stranice, Društvo koristi i kolačiće koji omogućavaju prepoznavanje korisnika pri narednoj posjeti Stranici u svrhu prilagođavanja određenih sadržaja posebno za Vas te za analizu Stranice koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje Stranica. Time Društvo stiče dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete svoje ponude.
4. Navedeni software za analizu, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Lični podaci koje navedeni kolačići prikupljaju su: centartab (odabrani centar), EUCookie (trakica za cookie da li si pročitao), CookieWarningAgreed, deadpoolBanner (da je prikazan banner).
5. Nadalje, na Stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih strana (kao što su Google Analytics, Facebook i sl.) kao i kolačići za oglašavanje te slične poveznice, a koji također mogu prikupljati određene lične podatke o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontroliše Društvo. Za više informacija o tome kako se treća strana koristi kolačićima te na koji način možete istima upravljati, molimo Vas da posjetite odgovarajuće web stranice treće strane. Kolačići trećih strana koji se koriste na Stranici su: Google Analytics - servis za mjerenje posjećenosti.
6. Kolačići za analizu, kolačići trećih strana i kolačići za oglašavanje te slični kolačići mogu se pohraniti na Vaš računar samo uz Vaš tačno utvrđen pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih postavki na browseru, isključiti ili izbrisati.
7. Upravljati kolačićima možete odabirom postavki u izborniku svog pretraživača. Svoju saglasnost za korištenje kolačića možete uvijek povući na isti način, odabirom postavki u izborniku svog pretraživača.
8. Većina internetskih pretraživača prihvata kolačiće, ali obično možete promijeniti postavke pretraživača da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavijesti kad su novi kolačići poslani na Vaš uređaj.
9.  Kako biste postavili Vaš pretraživač da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći davatelja pretraživača (koje se inače nalaze pod izbornicima "Pomoć", "Alati" ili "Uredi").
10. Napominjemo da se određene funkcionalnosti Stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz Vašeg pretraživača. To morate uraditi sami u izborniku pretraživača.
11. Vaše lične podatke prikupljene pomoću kolačića ne dijelimo s trećim osobama bez Vašeg tačno utvrđenog pristanka. Navedene podatke Google Analytics čuva trajno, a korisnik ih može izbrisati kada poželi.
12. Prava ispitanika i ostale informacije u odnosu na lične podatke koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u Izjavi o privatnosti.

 

 


OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA 4DX™ USLUGE
Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju 4DX usluge (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, Ulica Himze Polovine 2a, JIB: 4200268040009, (dalje u tekstu: "CineStar")) upoznate s ovim Opštim uslovima korištenja 4DX usluge. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: 
info.bih@cinestarcinemas.eu ili osoblju CineStara.

Prihvatanje Opštih uslova
1.  Kupovinom ulaznice za 4DX predstavu ili ulaskom u 4DX dvoranu prihvatate ove Opšte uslove korištenja 4DX usluge ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korištenja usluga CineStara.

Promjene Opštih uslova
2. CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opšte uslove te takve promjene stupaju na snagu danom objave. CineStar Vam savjetuje da prije kupovine ulaznice za 4DX predstavu ili ulaska u 4DX dvoranu provjerite ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Opšte informacije o 4DX sistemu
3. 4DX sistem koristi 4DX pokretna sjedišta koja su programirana da se pomjeraju i vibriraju tokom 4DX predstava u kombinaciji sa specijalnim ambijentalnim efektima uključujući udare zraka ili vjetra, vodeni sprej, maglu, rosu, mjehuriće, miris, i blješteća svjetla. Ovim Opštim uslovima CineStar želi propisno upozoriti na sve karakteristike i potencijalne opasnosti koje proizilaze iz takvih kretanja i fizičkih senzacija u slučaju nepridržavanja sigurnosnih pravila i uputa i, gdje je to primjenjivo, na obavezu zabrane korištenja 4DX usluga ili konkretno 4DX pokretnih sjedišta. 4DX efekti zavise od svakog filma koji se prikazuje u 4DX dvorani te na intenzitet istih ne možemo uticati, budući da CineStar ne programira 4DX  efekte već ih dobijamo u digitalnom obliku za svaki film.

4. 4DX Pokretna sjedišta

 • 4DX pokretna sjedišta koriste intenzivne pokrete i jake vibracije koje mogu predstavljati opasnost i uzrokovati ozbiljne povrede tokom 4DX predstave ukoliko se ne pridržavate sigurnosnih pravila sadržanih u ovim Opštim uslovima.
 • Posjetioci sa zdravstvenim problemima ili povredama trebali bi zatražiti medicinski savjet prije korištenja 4DX pokretnih sjedišta.
 • Tokom predstave, osim u krajnjoj nuždi, zabranjeno je ustajati ili kretati se po 4DX dvorani. Posjetioci koji stoje ili se kreću trebali bi se što prije vratiti na svoja sjedišta ili napustiti dvoranu.
 • Molimo Vas da posebnu pažnju obratite na to da kada ulazite, sjedate ili se krećete po 4DX dvorani na odgovarajući način osigurate i spriječite da odjeća, lična imovina, ili bilo koji dio tijela ne budu uhvaćeni između 4DX pokretnih sjedišta i zidova ili stepenica.
 • CineStar i 4DX ne preuzimaju odgovornost za gubitak ili štetu na nepropisno odloženim predmetima.
 • U slučaju unošenja hrane i napitaka u 4DX dvoranu, molimo da posebnu pažnju obratite na osiguranje i sprječavanje da hrana i napici budu ispušteni ili proliveni. Ako tokom prikazivanja ispustite predmete ili prolijete tekućinu, molimo Vas da se suzdržite od napuštanja svojih sjedišta radi dohvata takvih predmeta te da ne poduzimate druge radnje do završetka predstave.
 • Iz sigurnosnih razloga strogo je zabranjeno korištenje dječjih ili dodatnih sjedišta te sjedenje u krilu. Djeci mlađoj od 4 godine iz sigurnosnih razloga nije dopušteno gledanje 4DX predstave. Također, zbog toga što se 4DX pomična sjedišta mogu sudarati s drugim 4DX pokretnim sjedištima ispred ili iza njih, sva djeca trebala bi sjediti uz, a ne ispred ili iza, osobe u njihovoj pratnji.
 • Molimo posjetioce da nikada ne stoje na osloncima za noge i da paze prilikom kretanja dvoranom kako bi izbjegli spoticanje ili padanje preko oslonaca za noge.


5. Sistem za ambijentalne efekte

 • Strogo je zabranjeno fenove, uređaje za mjehuriće, stroboskope i uređaje za maglu dovoditi u dodir sa stranim predmetima, uključujući dijelove tijela, odjeću, ličnu imovinu te hranu i piće jer mogu prouzrokovati ozbiljne povrede i kvar opreme.
 • U svako doba svi strani predmeti moraju biti spriječeni od dolaska u kontakt sa 4DX opremom.
 • Vjetar: Molimo da posebnu pažnju posvetite osiguranju slobodnih predmeta poput šalova ili šešira koji mogu biti otpuhani tokom efekta vjetra, budući da takvi predmeti mogu prouzrokovati nepravilan rad opreme. U slučaju kada su predmeti otpuhani tokom 4DX predstave, posjetiocima je strogo zabranjeno skupljanje takvih predmeta tokom predstave. Svi predmeti biće vraćeni nakon završetka predstave uz asistenciju uposlenika CineStara.
 • Miris: U zavisnosti od radnje filma, ponekad će se koristiti i efekti mirisa slični spaljenim hemikalijama ili dimu. Molimo sve posjetioce da u tom slučaju ne paniče ili stvaraju paniku jer to su samo efekti, a u slučaju bilo kojeg kvara ili problema svi posjetioci će biti obaviješteni od strane uposlenika CineStara i na vrijeme izvedeni iz dvorane.
 • Mjehurići: Tekućina za mjehuriće korištena tokom 4DX predstave sadrži iste sastojke kao obično sredstvo za pranje i ne bi trebala prouzrokovati štetu na odjeći, ali može oštetiti druge lične stvari ili zaprljati osjetljive materijale poput kože ili svile. Molimo sve posjetioce da osjetljive predmete spreme prije početka predstave radi sprječavanja nastanka fleka ili štete.
 • Voda: Voda u spreju tokom 4DX predstave je pročišćena i ne bi trebala prouzrokovati fizičke povrede, ali može navlažiti odjeću, oštetiti odjeću osjetljivu na vlagu, prouzrokovati lagane mirise i uticati na šminku. Dodatno, takva voda može prouzrokovati neugodu kada se koriste 3D naočale. Osjetljivi predmeti poput kožnih ili svilenih proizvoda trebali bi biti spremljeni prije početka predstave radi sprječavanja nastanka fleka ili štete.


Zabrana i ograničenje korištenja 4DX usluge
6. 4DX pokretna sjedišta koriste intenzivne kretnje i vibracije koje mogu biti štetne za određene kategorije osoba. Radi sprječavanja nesreća ili povreda, sljedeće osobe ne smiju koristiti 4DX pokretna sjedišta i ne smiju prisustvovati 4DX predstavi:
a) Osobe sa zdravstvenim problemima poput visokog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, povredama leđa ili vrata, epilepsijom;
b) Starije osobe ili osobe s invaliditetom ili slijepe osobe (vidjeti i tačku 7.);
c) Trudnice;
d) Osobe sklone mučninama zbog kretanja ili osobe koje su fizički ili mentalno osjetljive;
e) Osobe pod uticajem alkohola;
f) Djeca mlađa od 4 godine starosti (djeca između 4 i 7 godina moraju biti u pratnji odrasle osobe);
g) Osobe ispod 100 centimetara visine; i
h) Zbog specifikacija 4DX pokretnih sjedišta, osobe koje teže preko 120 kilograma.

Zbog sigurnosnih rizika, molimo Vas da, u slučaju da spadate u jednu od prethodno navedenih kategorija osoba, pogledate odgovarajuću predstavu u nekom drugom formatu (a ne 4D formatu).
7. Molimo da imate razumijevanja da Pružalac usluga za slijepe posjetioce ili posjetioce s invaliditetom, mora u svakom pojedinom slučaju primijeniti pojačanu pažnju radi utvrđivanja da li navedene kategorije posjetilaca mogu sigurno gledati 4DX predstavu. Radi što veće sigurnosne zaštite, za takve kategorije posjetilaca može se zahtijevati pratnja pomoćnika ili osobe koja brine o posjetiocu i mogu prisustvovati 4DX predstavi samo nakon što ovlaštena osoba CineStara utvrdi da je to u konkretnom slučaju opravdano. Posjetioci za koje je utvrđeno da mogu gledati 4DX predstavu moraju biti u potpunosti informisani o uključenim sigurnosnim rizicima (koji su navedeni u ovim Opštim uslovima) te će im biti osigurana pomoć prilikom smještaja na njihovo sjedište u dvorani.
8. Za vrijeme 4DX predstave obvezni ste poštovati sigurnosna upozorenja i upute osoblja CineStara.
9. Za 4DX nije moguće sljedeće:

 • Rezervacija ulaznica;
 • Zamjena bonus ulaznica i bodova;
 • Nadoplate;
 • Popusti za Senior karticu;
 • CineStar kuponi;
 • Storniranje ulaznica.


Upute za korištenje 4DX usluge
10. Kako biste u potpunosti uživali u filmu u 4DX formatu:
savjetujemo Vam da prije početka predstave, po potrebi, odete u toalet te da vrijednije (mobilne telefone i sl.) i osjetljive (svilene šalove i sl.) predmete pospremite na sigurno;
molimo Vas da prilikom kretanja po 4DX dvorani pazite i ne stojite na osloncima za noge te da ostanete sjediti na svom mjestu do završetka predstave;
tokom predstave pazite na svoje stvari kako iste ne bi zbog kretanja i efekata odletjele ili se zaglavile te uzrokovale nepravilan rad 4DX sistema;
molimo budite posebno pažljivi ako u 4DX dvoranu unosite vruće napitke, hranu i sladoled te u slučaju ispuštanja predmeta ili prolijevanja tekućine, ostanete sjediti na svom mjestu do završetka predstave;
iz sigurnosnih razloga strogo je zabranjeno korištenje dječjih ili dodatnih sjedišta, te sjedenje u krilu;
očekujte da ćete možda biti malo pokvašeni – to je dio 4DX doživljaja!;

Odgovornost
11. 4DX predstavu gledate isključivo na vašu vlastitu odgovornost.
12. CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja gledalaca protivno sigurnosnim uputama i upozorenjima datim u ovim Opštim uslovima.
13. CineStar ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme gledanja 4DX predstave. CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepropisnog postupanja ili postupanja protivno ovim Opštim uslovima tokom 4DX predstave.

Opšte odredbe
14. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.